Investeringsstöd till små och medelstora företag som gjort en energikartläggning

Energimyndigheten förbereder en utlysning inom projektet Teknikutveckling och innovation som vänder sig till små och medelstora företag som vill använda sin energi effektivare. Utlysningen kommer att öppna 15 augusti 2019 och ha en kort ansökningstid med planerad stängning i oktober 2019.

Utlysningen, investeringsstöd till energieffektiviseringsåtgärder, riktar sig till alla små och medelstora företag som har gjort en energikartläggning. Avsikten är att få fler företag att genomföra de energieffektiviserande åtgärder som identifierats i kartläggningen. Det kan till exempel vara byte av styr- och reglersystem av värme/ ventilation/ belysning eller åtgärder för värmeåtervinning.

Kriterier för att söka stöd

Företag kan få upp till 50 procent i stöd av stödgrundande kostnader för en åtgärd. För att kunna söka stödet måste företaget:

Den kommande utlysningen planeras att öppnas 2019-08-15. Beviljade projekt får som längst pågå till 2020-04-30.

Kontakt

Kontakt: fordjupad...@energimyndigheten.se

Under semesterperiod vecka 27-32 är bemanningen begränsad men utöver möjlighet att mejla ovanstående adress är följande personer nåbara via telefon angivna veckor mellan kl 9-15 vardagar:

Projektledare Annika Hägg 016-544 22 62 (i tjänst vecka 27, 29, 30)
Biträdande projektledare Karolin Wikström 016-544 24 54 (i tjänst vecka 28, 31, 32)
Handläggare Gerard Tuenter 016-544 21 04 (i tjänst vecka 31, 32) 

Om Nationella Regionalfondsprogrammet

Stödet är en del av Nationella Regionalfondsprogrammet som bland annat har till syfte att bidra till att små och medelstora företag uppnår en högre nivå av energieffektivitet.