Korrigering av rapporten kontrollstation 2019 för reduktionsplikten

Energimyndigheten rapporterade i juni en utvärdering av systemet med reduktionsplikt. Vi har upptäckt att felaktiga data använts i rapporten. Just nu pågår arbete med att uppdatera den scenariomodell som använts som underlag till rapporten med korrekta data och ta fram ett korrigerat reduktionspliktsscenario.

I kontrollstationsrapporten har Energimyndigheten använt felaktiga emissionsfaktorer i sin modell avseende klimatutsläpp från vägtrafik enligt Naturvårdsverkets beräkningsmetodik. Energimyndigheten har använt emissionsfaktorer för bensin och diesel som inkluderar inblandning av biodrivmedel, istället för emissionsfaktorer för helt fossil bensin och diesel.

Energimyndigheten har också överskattat volymer av drivmedel som antas användas av arbetsmaskiner. På grund av att felaktiga data använts visar kontrollstationsrapporten en ofullständig bild av Sveriges möjlighet till måluppfyllnad och reduktionspliktens utveckling fram till 2030.

Energimyndigheten tar nu fram ett korrigerat reduktionspliktsscenario för att visa vad som krävs för att nå 70 procents utsläppsminskning till 2030 med hjälp av reduktionsplikten. Under tiden vi tittar på detta så är rapporten inte tillgänglig för allmänheten på vår webbplats.