Kvartalsrapport för elcertifikatmarknaden publiceras fredag 22 november

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 3 för 2019 om elcertifikatmarknaden fredag 22 november klockan 13:00.

Rapporten är en statusrapport för elcertifikatmarknaden och innehåller bland annat information om godkända anläggningar, elcertifikatsberättigad elproduktion, tilldelning av elcertifikat, projekt under konstruktion, kvotpliktig elanvändning och prisutveckling. I samband med kvartalsrapporten kommer Energimyndigheten även publicera en uppdaterad lista med planerade projekt. Kvartalsrapporten och listan med planerade projekt kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på vår webbsida för marknadsstatistik.

Datum för kvartalsrapporter 2019

Kvartalsrapport 3, 2019

22 november

Kvartalsrapport 4, 2019

22 februari 2020