Kvartalsrapport för elcertifikatmarknaden publiceras onsdag 22 maj

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 1 för 2019 om elcertifikatmarknaden onsdag 22 maj klockan 13:00.

Rapporten är en statusrapport för elcertifikatmarknaden och innehåller bland annat information om godkända anläggningar, elcertifikatsberättigad elproduktion, tilldelning av elcertifikat, projekt under konstruktion, kvotpliktig elanvändning och prisutveckling.

I samband med kvartalsrapporten kommer Energimyndigheten även publicera en uppdaterad lista med planerade projekt.

Kvartalsrapport 1 2019 kommer att publiceras utan siffran för Norges kvotpliktiga elanvändning 2019. Bakgrunden är att det har uppdagats ett fel i mätvärden från flera mätpunkter, vilket gör att NVE och Energimyndigheten avvaktar med att publicera den norska siffran för kvotpliktig elanvändning. NVE och Energimyndigheten kommer att uppdatera kvartalsrapporten med de norska siffrorna så snart som möjligt. Läs mer på www.nve.no

Kvartalsrapporten och listan med planerade projekt kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på vår webbsida för marknadsstatistik.

Datum för kvartalsrapporter 2019

Kvartalsrapport 1 2019

22 maj

Kvartalsrapport 2, 2019

22 augusti

Kvartalsrapport 3, 2019

22 november

Kvartalsrapport 4, 2019

22 februari 2020