Luftbubbelbarriärer och högflödespulser ska göra vattenkraften mer hållbar

För att elproduktionen från vattenkraften ska bli långsiktigt hållbar behöver den vidareutvecklas och bli mer flexibel. Därför behövs system- och miljörelaterad forskning och innovation. Nu får sex forskningsprojekt finansiering med sammanlagt cirka 18 miljoner kronor från Energimyndighetens program Hållbar Vattenkraft, HåVa.

- Vi är glada att så många bra projekt sökt stöd inom HåVa:s senaste utlysning Utveckla framtidens vattenkraft. I och med ett högt söktryck och många bra ansökningar har vi därför beviljat något fler projekt än ursprungligen planerat, säger Fredrik Brändström, programansvarig.

Ett av de sex beviljade projekten handlar om att vidareutveckla och utvärdera luftbubbelbarriärers potential som åtgärdslösning för att styra lax och ål i stora vattendrag. Ett annat projekt ska analysera potentialen hos högflödespulser som härmar säsongsbundna översvämningar för att förstärka processer som skapar höga naturvärden knutna till stränder, och ett tredje projekt ska utveckla praktiska verktyg för att förbättra möjligheterna att utnyttja den småskaliga vattenkraften så effektivt som möjligt.

Om HåVa

Programmet Hållbar Vattenkraft, HåVa, syftar till att bidra till omställningen mot ett hållbart och förnybart energisystem genom forskning om och utveckling inom vattenkraft, med fokus på system- och miljörelaterade frågor. Programmet drivs av Energimyndigheten och omfattar totalt 60 miljoner kronor, fördelat över åren 2018 till 2021. De prioriterade insatserna inom programmet kan delas in efter tre olika integrerade utmaningsområden:

  • Vattenkraften som säker och effektiv energiresurs
  • Vattenkraften som en reglerande resurs
  • Vattenkraftens miljöpåverkan

Fler tillfällen att söka stöd

Programmet har årliga utlysningar och nästa utlysning är tänkt att öppna under kvartal fyra 2019. Alla utlysningar publiceras på Energimyndighetens webbplats. Prenumerera gärna på Energimyndighetens utlysningar.