Metanol från koldioxid och restströmmar kan ersätta fossila råvaror

Med hjälp av koldioxid och restströmmar ska företaget Perstorp undersöka möjligheten till produktion av metanol, som kan ersätta metanol som i dag produceras med hjälp av naturgas. Via Industriklivet medfinansierar Energimyndigheten en genomförbarhetsstudie.

Metanol är en av Perstorps huvudråvaror som används för att producera polyoler och formiater, vilka är byggstenar i många konsumtionsvaror såsom färg och lack, kompositmaterial, tvättmedel, lim, kosmetika och syntetiska smörjmedel. Metanol används också i Perstorps tillverkning av nästa generations ftalatfria mjukgörare, Pevalen.

Hela pressmeddelanden finns att läsa på Perstorps webbplats.