Ny nationell krisplan och förebyggande åtgärdsplan för Sveriges gasförsörjning

Den 15 april 2019 träder en ny nationell krisplan och en förebyggande åtgärdsplan i kraft. Planerna gäller för Sveriges naturgasförsörjning som avser det västsvenska naturgasnätet, där cirka 37 000 naturgasanvändare finns. Utgångspunkten för de nya planerna är att Sverige och Danmark förväntas implementera ett gemensamt marknadssystem, samt att gasplattformen Tyra i Nordsjön kommer att stängas ned för underhåll.

Syftet med krisplanen är att beskriva de åtgärder som ska genomföras för att mildra konsekvenserna vid en störning i gasförsörjningen. Den förebyggande åtgärdsplanen ska beskriva arbetet med att minska eller eliminera identifierade risker. Planerna uppdateras på grund av en ny EU-förordning. Arbetet är en del av Energimyndighetens roll att arbeta för en trygg naturgasförsörjning i Sverige.

Utgångspunkt i gemensamt marknadssystem

Marknadsaktörer i Sverige och Danmark har ett långtgående samarbete med varandra inom gasförsörjning. Ett nästa steg är att en gemensam balanseringszon förväntas implementeras i april 2019. Det innebär att vårt system för marknaden av gas kommer framöver vara än mer integrerad med Danmarks system. Det är också utifrån de nya förutsättningarna som den nationella krisplanen och förebyggande åtgärdsplanen har sin utgångspunkt.

Planerna gäller från 15 april och tillsvidare

Från september 2019 kommer gasplattformen Tyra i Nordsjön att stängas ned på grund av underhåll. Tyra är idag den främsta källan för gastillförsel till Danmark och det västsvenska gasnätet via Öresundsledningen. Fram till 2022 kommer försörjningen av naturgas i Danmark och Västsverige främst att bestå av importerad gas från Tyskland, gaslager och inhemskt producerad biogas.

Det innebär att gasförsörjningen i Danmark och i det västsvenska naturgasnätet kommer att vara mindre robust jämfört med idag. Välfyllda lager i både Sverige och Danmark samt biogas som injiceras på nätet kommer att vara än viktigare de närmaste vintrarna, säger handläggare Patricia Enhörning på Energimyndigheten.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten har av den svenska regeringen utsetts till behörig myndighet för trygg naturgasförsörjning. I denna roll har Energimyndigheten ett betydande ansvar för att Sverige uppfyller de krav som anges i EU:s förordning (2017:1938) om naturgasförsörjning.

Energimyndigheten bevakar kontinuerligt försörjningsläget samt arbetar förebyggande med att förhindra och lindra negativa konsekvenser för samhälle och energianvändare av störningar och avbrott i naturgasförsörjningen.

När de nya planerna träder i kraft den 15 april ersätter de tidigare upplagor av nationell krisplan och förebyggande åtgärdsplan.