Ny studie kartlägger Sveriges styrkeområde inom export av miljöteknik

Enligt en ny kartläggning som tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet så är energi- och resursåteranvändning Sveriges styrkeområde inom export av miljöteknik. Exporten är generellt sett störst till Europa och Asien.  

– Utifrån resultatet i den här studien kan man vi tydligt se att Sverige är starkast inom export av teknik för energi- och resursåteranvändning, speciellt inom områden som värmeteknik och värmepumpar, säger Andreas Englund, affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Studien visar också att ett annat starkt miljöteknikområde är vattenkvalitet och här kan man se att det är främst Nord- och Syd Amerika som är den stora marknaden.

Nya miljöteknikområden som är på frammarsch är hållbar stads- och transportplanering samt teknik för att minska användningen av och ersätta skadliga ämnen.

– Kommersialisering och internationalisering av innovationer måste ske i en allt högre grad för att underlätta omställningen och nå 1,5 graders målet. Denna kartläggning pekar ut viktiga marknader och visar att svensk miljöteknik är intressant på den internationella marknaden, säger Mikael Fjällström, enhetschef på Energimyndigheten.

Andreas Englund menar att det är viktigt att regeringen i exportsatsningar fokuserar på de områden där Sverige är starkt, speciellt på de stora exportmarknaderna för svensk miljöteknik som är Europa och Asien.

Studien har tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten.