Ny utbildning i immaterialrätt, standardisering och ackreditering

Företag som använder sig av immaterialrätt, standardisering och ackreditering kan stärka sin konkurrenskraft och omvänt kan det vara kostsamt för ett företag att brista i kunskap inom dessa områden. Nu anordnas en utbildning i dessa ämnen, sista anmälningsdag 15 augusti.

Energimyndigheten stöttar svenska företag med insatser för att deras innovationer snabbare ska nå internationella marknader och erbjuder därför en utbildning för att företag ska få ökade kunskaper och hur man kan dra nytta av verktygen i samband med internationalisering.

Utbildningen genomförs av PRV, Swedac och Sveriges nationella standardiseringsorganisationer SIS, SEK och ITS. Utbildningen innehåller en föreläsning av experter med möjligheter att ställa frågor om just ditt företags situation till någon av representanterna från de medverkande organisationerna.

Energimyndigheten kommer i samband med utbildningen även erbjuda företag möjlighet att ansöka om att kostnadsfritt få individuell rådgivning per bolag.