Nya EU-regler gynnar reparation av produkter – samtidigt som energikraven skärps

Under januari har EU röstat igenom nya ekodesignförordningar för diskmaskiner, tvättmaskiner, elmotorer, transformatorer och externa nätaggregat. Nu skärps energikraven för samtliga produkter och dessutom införs resurseffektivitetskrav för både tvättmaskiner och diskmaskiner.

Sedan december förra året pågår revideringar av ekodesignkrav för flera produktgrupper på EU-nivå. De nya ekodesignförordningarna kommer att publiceras under våren 2019 men kraven börjar gälla först under 2021.

Ekodesign har hittills till största del handlat om krav på energieffektivitet - då direktivet inledningsvis endast gällde produkter med hög energianvändningen i användarfasen. Idag, åtta år senare, omfattas närmare 30 produktgrupper av direktivet och nästa ambitionsnivå är nu att sätta krav på resurseffektivitet för att på så sätt minska resursanvändningen.

Att tvättmaskiner och diskmaskiner får nya krav på resurseffektivitet kommer göra det lättare att reparera produkterna - bland annat genom att det ställs krav på tillgängliga reservdelar som kan levereras snabbt. Dessutom ska viktiga komponenter kunna tas isär för att på så sätt möjliggöra en bra återvinning.

–EU-kommissionens nya konsumentundersökning visar att konsumenter ofta är villiga att reparera produkter om det är enkelt, men att det kan vara svårt att få tag på reparationsinformation och reservdelar. De nya kraven på resurseffektivitet är därför ett viktigt steg mot en mer cirkulär och hållbar ekonomi, säger Lovisa Blomqvist på Energimyndigheten.

Ny energimärkning införs 2021

I samband med revideringen av ekodesignkraven ändras även energimärkningen för diskmaskiner, tvättmaskiner samt kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk. Från år 2021 kommer den nuvarande märkningen med A+++ till G att ersättas av skalan A till G. Att man behöver ändra skalan beror främst på att produkterna blivit allt mer energieffektiva.

Tvättmaskiner och tvätt/tork

Tvättmaskiner för hushållsbruk har haft både ekodesign- och energimärkningskrav sedan 2011 och från 2021 införs även krav för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare. Nytt är också att det införs krav på sköljning, maxtid och resurseffektivitet. Dessutom införs ett nytt obligatoriskt tvättprogram - eco 40-60. Programmet och är tänkt att användas för att tvätta 40- och 60-graders tvätt tillsammans och ska på sätt spara energi då maskinen kan fyllas bättre.
Läs mer om kraven på tvättmaskiner här.

Diskmaskiner

Diskmaskiner för hushållsbruk har haft ekodesign- och energimärkningskrav sedan 2011. Förutom att energikraven skärps så införs också krav på resurseffektivitet som exempelvis krav på reparerbarhet, återvinningsbarhet och tillgänglighet på reservdelar.
Läs mer om kraven för diskmaskiner här.

Motorer och varvtalsreglerare

Motorer har haft ekodesign krav sedan 2011. Revideringen av ekodesignkraven för motorer innebär bland annat att vissa större motorer nu måste klara effektivitetsklass IE4. Varvtalsreglerare (VSD), som används för att styra motorer mer energieffektivt, var tidigare undantagna från förordningen men har nu fått ekodesignkrav. Elmotordrivna system beräknas stå för runt 65 procent av elanvändningen inom industrin och nästan 40 procent av Sveriges totala elanvändning.
Läs mer om kraven för motorer här.

Transformatorer

Transformatorer har haft ekodesignkrav sedan 2015 och energikraven förändras inte nämnvärt. Nyheten är att det kommer bli tydligare hur marknadskontroll kan genomföras, när en transformator är att betrakta som ny och hur man söka dispens från kraven.
Läs mer om kraven på transformatorer här.

Externa nätaggregat

Externa nätaggregat, som bland annat är dosan som vanligtvis kallas för ”laddare” till bärbara datorer och mobiltelefoner, har haft ekodesignkrav sedan 2009. En nyhet är att fler produkter kommer att omfattas av kraven. Kraven blir dessutom skarpare och kommer förenkla för tillverkare då de nu är desamma som kraven i USA.
Läs mer om nätaggregat här.

Flera EU-omröstningar under december och januari

I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt och att omvärlden förändras behöver produktförordningarna revideras. För att fortsätta att stimulera tillverkare att ta fram energi- och resurseffektiva produkter tillkommer ständigt nya produkter till lagstiftningen, samtidigt som de befintliga kraven skärps.

Sedan december förra året pågår en stor revidering av flera produktgrupper på EU-nivå. I december röstades nya krav igenom för belysning, bildskärmar samt kylar och frysar. Läs mer om detta här.

Under slutet av januari 2019 hålls omröstningar för svetsmaskiner och kyl och frys för handel. Här hittar du datumen för respektive produktgrupp.