Nytt avtal stärker energisamarbetet mellan Sverige och Indien

Energimyndighet deltar i det svenska statsbesöket till Indien för att bidra till att främja utvecklingen av pågående och planerade energisamarbeten mellan länderna. I samband med statsbesöket undertecknar Energimyndigheten ett nytt forskningssamarbete med Indien.


Foto: Ministry of External Affairs, India 

Robert Andrén har undertecknat ett avtal om forskningssamarbete mellan Energimyndigheten och Indiens Department of Science and Technology.

Forskningssamarbetet inleds med en utlysning om Smarta elnät som riktar sig till företag och forskningsorganisationer från både Sverige och Indien. Utlysningen planeras att öppna under 2020.

– Energimyndigheten har haft verksamhet i Indien sedan 2009, och Sverige och Indien har en lång tradition av samarbete kring forskning och samhällsutveckling. Genom samarbetsavtalet kring smarta elnät och förnybar energi möjliggörs nu nya gemensamma insatser inom energiområdet. Insatser som kommer att stärka svensk och indisk forskning och innovation, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Sverige bidrar med upp till 25 miljoner kronor till utlysningen och Indien ska medfinansiera med lika mycket. Utlysningen kompletterar Energimyndighetens pågående aktivitet på den indiska marknaden, India-Sweden Innovations' Accelerator.

Robert Andrén kommer även att träffa Dr. Renu Swarup på Department of Biotechnology, som liksom han själv, innehar posten som vice ordförande i Mission Innovation. De ska samtala om hur forskning och innovationer kan spela en större roll i det internationella klimatarbetet.


Foto: Robert Andrén och Dr. Renu Swarup på Department of Biotechnology

Svensk-indiskt samarbete under tio år

Hösten 2018 invigdes ett unikt utställningsrum, Sustainability by Sweden - Showroom India. Där visas över 20 svenska energilösningar upp för kunder och intressenter i Indien. Det är dessa lösningar som har bidrag till de 100 goda exempel som idag finns på den indiska marknaden.

– Det ska också bli roligt att se exempel på hur vi kommunicerar vårt pågående arbete och dess resultat inom ramen för Sustainability by Sweden - Showroom India, säger Robert Andrén.

Energimyndigheten har arbetat aktivt i Indien sedan 2009 för att skapa förutsättningar för samarbeten på energiområdet för små och medelstora företag. Bredden på insatserna är allt från större systemlösningar kopplat till hållbar stadsutveckling - till introduktion av enskilda innovationer.

Myndigheten stödjer också större långsiktiga strategiska projekt inom den tunga industrin, i samarbete med inhemska och globala parter. 2012 initierade Energimyndigheten programmet India-Sweden Innovations' Accelerator, som drivs tillsammans med samarbetsparterna Business Sweden och Confederation of Indian Industries. Det är bland annat detta program som är upphovet till de över 100 goda exemplen på demoprojekt och affärssamarbeten mellan svenska företag och indiska företag och offentliga aktörer.

 

Nyheter