En översikt över energiläget i Sverige

Energimyndigheten har nu publicerat Energiläget 2019 – en översikt. Publikationen ger på några få sidor en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Statistiken i Energiläget 2019 - en översikt kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.

– Den här publikationen passar många olika målgrupper, nästan oavsett vilken kunskap man besitter. Den ger en grundläggande kunskap och erbjuder läsaren att skapa sig en uppfattning hur energisystemet är uppbyggt i Sverige, säger analytiker Elin Grahn på Energimyndigheten.

Om publikationen

Statistiken sträcker sig i de flesta fall tillbaka till 1970, vilket gör det möjligt att följa Sveriges utveckling inom olika områden och sektorer över tid. Publikationen ges ut både på svenska och engelska för att nå olika målgrupper.