Påminnelse: Anmäl dig till marknadsseminarium 15 Maj 2019

Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap om elcertifikatmarknaden. Som ett led i detta arbetet arrangerar vi ett svensk-norsk elcertifikatseminarium.

Onsdag den 15 maj 2019 bjuder Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) in till marknadsseminarium om elcertifikat.

Plats, anmälan och program

När: 15 maj 2019
Var: Radison Blu Arlandia Hotel 

Läs mer om marknadsseminariet, ta del av programmet och anmäl dig.

Anmäl dig senast den 7 maj