Projekt för att fånga in koldioxid får stöd av Energimyndigheten

Energimyndigheten har beslutat att ge 4,3 miljoner kronor i stöd till Stockholm Exergis testanläggning som ska fånga in och lagra koldioxid.

Stockholm Exergi kommer under hösten att installera en testanläggning för att fånga in och lagra CO2-utsläpp från kraftvärmeverket KVV8 i Värtan. Energimyndigheten har beslutat att stödja testanläggningen med 4,3 miljoner kronor, vilket är cirka hälften av den totala kostnaden för anläggningen. Myndigheten framhåller att ny teknik för att avskilja utsläpp av koldioxid är ett viktigt bidrag för att Sverige ska nå klimatmålen om nettonollutsläpp senast 2045 och därefter negativa utsläpp.

– Detta är det första projektet som beviljas stöd i regeringens nya satsning på miljöteknik som ska leda till minusutsläpp och därmed mindre koldioxid i atmosfären. Vi kommer att följa Stockholm Exergis projekt med stort intresse, säger Klara Helstad, enhetschef hållbar industri på Energimyndigheten.

Driften av testanläggningen kommer att påbörjas under hösten och avslutas i juni nästa år.

Läs mer i Stockholm Exergis pressmeddelande.

Nyheter