Publicering av den reviderade Registerförordningen EU 389/2013

Utkastet till den reviderade Registerförordningen har offentliggjorts för återkoppling på kommissionens portal. Kommentarerna för återkoppling skickas oavkortat via Kommissionens portal.