Stark leverans av svenska energiinnovationer på Startup Energy Transition

Nu har resultat för vilka som anmält sig till Start Up Energy Transition (SET 100) kommit. Det talar sitt tydliga språk, svenska energiinnovationer ligger i framkant och är en kraft att räkna med. Sverige har 24 företag anmälda och har överlägset flest ansökningar per capita jämfört med de andra länderna.

När anmälan väl stängde sista januari 2019 hade 24 svenska företag med energiinnovationer anmält sig till tävlingen. En markant ökning från 2018 där endast 3 svenska företag med energiinnovationer deltog.

I toppen på antalet flest ansökningar per land hittar vi följande länder:

  • Tyskland 53 startups anmälda
  • USA 26 startups anmälda
  • Canada 25 startups anmälda
  • Sverige 24 startups anmälda

– Jag var mycket glad över att se mångfalden och genialiteten av energiinnovationer från de svenska entreprenörerna det här året. Sverige var det land med den mest betydande ökningen av ansökningar från förra årets tävling. Sverige kommer in på 4:e plats 2019, och bidragen håller en mycket hög kvalitet, säger Jonathan Oxley, Senior Director på World Energy Council (WEC)

Sverige står sig bra i förhållande till andra länder. Sett till Sveriges storlek i jämförelse med de andra länderna så har Sverige överlägset flest ansökningar per capita. Totalt har cirka 450 ansökningar från 80 länder kommit in.  

De svenska bolagen finns inom följande tävlingskategorier:

  1. Minskade CO2-utsläpp: 7 av 135
  2. Intelligenta nät, Plattformar och Cyber Security: 4 av 75
  3. Energieffektivitet, Smarta enheter och lagring: 9 av 98
  4. Innovativ mobilitet: 3 av 57
  5. Specialpris: Ekonomiskt hållbar energi: 1 av 80   

– Detta är ett kvitto på Sveriges innovationskraft och starka entreprenörskap. Vi är ett litet land med många intressanta energiinnovationer och vi har fler att leverera. Samarbetet med Dena och WEC är strategiskt viktigt för att vi, tillsammans med andra länder kraftsamlar för att få ut energiinnovationerna på den internationella marknaden snabbare, säger Sasan Shaba, portföljutvecklare på Energimyndigheten.

Strategiskt samarbete

Energimyndigheten jobbar ständigt med att hitta nya möjligheter för att hjälpa svenska innovationsbolag med energilösningar ut på marknaden både i Sverige och internationellt. Genom att ingå samarbete med Dena, tyska energimyndigheten och WEC så ger det tillgång till ett nätverk av internationella företagsledare och investerare som de svenska bolagen kan ha nytta av. Detta är också ett strategiskt samarbete att lyfta Sverige som ett av de ledande länderna inom innovativa energilösningar.

Start Up Energy Transition

Start Up Energy Transition (SET) är en internationell plattform som stöder transformativa innovationer som påskyndar och möjliggör omställningen till ett hållbart energisystem. Den består av det årliga SET Award och SET Tech Festival. SET-plattformen drivs av den tyska Energimyndigheten (DENA) tillsammans med intresseorganisationen World Energy Council (WEC).