Stöd till teknik för att nå negativa utsläpp av växthusgaser

Regeringen har infört ett investeringsstöd för miljöteknik som leder till minusutsläpp samt ökat stödet för att minska utsläppen av växthusgaser. Satsningen sker inom ramen för Industriklivet som Energimyndigheten har i uppdrag att ansvara för.

   

Regeringen tillför Industriklivet 100 miljoner kronor för 2019 för ett investeringsstöd för miljöteknik som leder till minusutsläpp. Regeringen bedömer dessutom att behovet av åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser från industrin kommer att öka och tillför därför därutöver ytterligare 100 miljoner kronor till Industriklivet för 2019. Sammanlagt omfattar Industriklivet 500 miljoner kronor 2019.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats.