Stor efterfrågan på svenska energilösningar i Indonesien

Indonesien spås bli världens fjärde största ekonomi år 2050 och utgör en av världens största tillväxtmarknader. Trots det exporterar Sverige långt mer till andra, mindre asiatiska marknader. Det visar på en outnyttjad exportpotential – och goda affärsmöjligheter för svenska företag som vill etablera sig i landet.


Bild: Jakarta

Trots örikets lysande tillväxtprognoser visar beräkningar gjorda av Internationella valutafonden att Sveriges utlandsinvesteringar i Indonesien mellan 2005–2015 endast uppgick till 260 miljoner dollar. Den siffran kan jämföras med investeringar värda cirka 800 miljoner dollar i den mindre thailändska ekonomin samma period.

Här finns det en betydande potential till ökad export – inte minst för svenska cleantech-företag som vill bidra till landets hållbara utveckling.  

Unik energimarknad

Senast 2025 siktar Indonesien på att vara 100 procent elektrifierat. Samtidigt har man lovat att sänka koldioxidutsläppen med 29 procent till 2030. Det innebär goda affärsmöjligheter för svenska företag som vill exportera gröna energilösningar som kan hjälpa landet att nå sina klimatmål.  

För att lyckas med det måste man förstå den indonesiska energimarknaden.  

– Sedan början av 2000-talet har Indonesiens tidigare rika olje- och gasfyndigheter blivit mer och mer utarmade, vilket lett till att landet letar efter nya källor till energi. Indonesien är ett vidsträckt land där det är utmanande att distribuera energi. Samtidigt vill regeringen uppnå 100 procent elektrifiering, utan att höja energipriset men med sänkta statsbidrag, säger Firman Ardiansyah, konsult på Business Sweden.  

Viktigt att förstå behoven

Med en geografi som består av tiotusentals öar, ett stort marknadsinflytande från det statliga energibolaget PLN och stora kulturella skillnader finns det mycket att tänka på för den som funderar på en eventuell exportsatsning. Många affärsmöjligheter är inte genast uppenbara utifrån.  

Därför utgör matchningen med lokala affärspartners en viktig del av Energimyndighetens program Business Accelerator Program Indonesia (BAPI), där myndigheten ihop med bland andra Business Sweden sedan 2015 har hjälpt svenska energiföretag att undersöka sina exportmöjligheter i landet.  

– En stor affärsmöjlighet existerar idag inom smarta elnät och behovet av att elektrifiera öarna. De elnät som finns i Indonesien är åtskilda och inte särskilt heltäckande. Där finns det stora behov av att effektivisera distributionen. Även industrin söker sätt att effektivisera sina energisystem, säger Maria Vuorelma, senior affärsutvecklare på Energimyndigheten.  

Utmaningar är möjligheter

Av Sveriges sammanlagda export till de så kallade ASEAN-6-länderna gick bara 9 procent av de nominella värdena till Indonesien mellan 2005–2015. Resterande 91 procent gick till mindre asiatiska ekonomier som Vietnam, Singapore och Thailand.  

Även i relation till jämförbara EU-länder är Sveriges export till Indonesien liten. Österrike investerade mer än dubbelt så mycket under samma tidsperiod, med exporter värda 579 miljoner dollar. Jämfört med Nederländerna är glappet ännu större: där exporterade man mellan 2005–2015 för cirka 2,5 miljarder dollar.  

Utmaningen för de svenska energiföretagen är att förstå hur deras erbjudande kan passa in i den indonesiska verkligheten.  

– Det är dags för Sverige att komma ikapp på den här fronten och få en bättre balanserad export till de olika asiatiska marknaderna. Utmaningarna som existerar i Indonesien kan ses som affärsmöjligheter, säger Firman Ardiansyah.