Svensk energieffektivisering i Indonesien

Indonesien står inför stora utmaningar med en växande ekonomi, stor befolkning som snabbt urbaniseras. Därför söker Indonesien samarbete med länder som Sverige som kommit längre i omställningen till ett hållbart samhälle. Sverige har många företag med energieffektiva lösningar som är relevanta för Indonesien.

Sverige har sedan 1970-talet legat i framkant när det gäller att skapa hållbara energilösningar. Idag kommer över hälften av all energi som produceras i landet från förnybara källor och nästan all elektricitet är fossilfri. Bakom satsningen ligger en stark utvecklingsvilja, inte minst hos svenska entreprenörer som driver på utvecklingen inom energieffektivisering, smarta elnät och resurshantering.  

En sådan innovatör är Klas Berglöf. Under 80-talet upptäckte han att det saknades praktiska mätmetoder för värmepumpars energieffektivitet och utvecklade därför en egen mätmetod som löste detta. Det ledde till att han 2004 grundade cleantech-företaget Climacheck, som idag erbjuder lösningar för optimering av värme-, kyl- och luftkonditioneringssystem.  

– Våra kunder köper analyssystem baserade på pc-program eller molntjänsten Climacheck Online, där du kan övervaka hur ditt system mår från mobilen eller datorn, säger marknadschef Niklas Berglöf.  

Stor potential till energieffektivisering

Med hjälp av ClimaChecks mätverktyg kan man analysera hur värme-, kyl- och luftkonditioneringssystem presterar i förhållande till ett förlustfritt system. Genom att justera driftparametrar kan man därefter optimera en anläggning och ofta sänka dess energiåtgång med mellan 10–30 procent.


Bild: Climacheck. Klicka på bilden för att förstora

Under sitt deltagande i Business Accelerator Program Indonesia jobbar Stockholmsföretaget främst med att komma i kontakt med lokala partners som vill representera deras klimatsmarta teknologi på den indonesiska marknaden. Niklas Berglöf menar att Climachecks teknik skulle kunna leda till stora energieffektiviseringar för landet.  

– Den här regionen har en enorm och snabbt växande marknad för luftkonditionering. WWF har gjort en beräkning där man kommit fram till att om vi når ut till hälften av luftkonditioneringsmarknaden så minskar koldioxidutsläppen med 72 miljoner ton om året.  

Gör fönster klimatsmarta

En annan svensk energiinnovation står Grundels Fönstersystem för. Deras lösning är lika enkel som den är briljant. Genom att ”uppgradera” de befintliga fönstren i en fastighet, med platsmonterade isolerglas, kan inte bara byggnadens energiförbrukning sänkas med 20 procent – det gör även att boende i huset upplever mindre buller. Dessutom är tekniken 70 procent billigare än att sätta in nya fönster.  

Grundels Fönstersystem grundades ursprungligen som en måleri- och renoveringsfirma. Idag erbjuder man industriell tillverkning av det klimatsmarta fönsteruppgraderingssystemet. En av de stora fördelarna med systemet är att det kan installeras utan större påverkan på byggnader.  

Bild: Grundels Fönstersystem

– Flera statliga aktörer förordar oss, inte minst vid renoveringar av kulturmärkta byggnader, eftersom vi inte gör någon synbar inverkan alls på fastigheterna som vi energieffektiviserar, säger Lars Atterfors, affärsområdesansvarig på Grundels Fönstersystem.  

Den kombinerande energi- och kostnadsbesparingen gör deras fönstersystem till ett attraktivt alternativ för växande länder som eftersträvar hållbar expansion. Lars Atterfors har stora förväntningar på marknadsbesöken i Indonesien eftersom han tror att Grundels fönster kan prestera ännu bättre i landets varma klimat, då det går åt mer energi till att kyla ned en byggnad än till att värma upp den.  

– Jag hoppas kunna få till ett samarbete med universitetet för att verifiera hur mycket energi våra fönster kan spara i varmare klimat. Vi har mätvärden som visar hur bra våra fönster fungerar i kallare klimat. Förmodligen fungerar de ännu bättre i ett varmare klimat.  

Business Accelerator Programme Indonesia – BAPI

Energimyndighetens och Business Swedens exportprogram BAPI hjälper svenska energibolag att nå den indonesiska marknaden. Genom programmet vill man skapa nya affärsmöjligheter och ett ökat kunskapsutbyte som kan bidra till Indonesiens omställning till ett förnybart energisystem.  

Indonesien  

Indonesien är en av världens största ekonomier och växer snabbt, med en årlig tillväxttakt på ca 5 procent. Såsom resten av världen ser Indonesien också en snabb urbanisering, i huvudstaden Jakarta bor det redan över 10 miljoner människor.   Energibehovet i landets 17 000 öar kan öka med fyra femtedelar och efterfrågan på el kan tredubblas mellan 2015 och 2030. Indonesien har ambitiösa klimatmål såsom minskade klimatutsläpp med 29 procent fram till 2025 samt öka andelen förnybar energi till 23 procent under samma tidsperiod, en signifikant ökning från dagens andel på 6 procent.