Svenska EECS-ursprungsgarantier kan komma att stoppas vid import till Flandern, Belgien

Den belgiska regionen Flandern beslutade den 3 april 2019 att ursprungsgarantier från elproduktion som mäts innan elen går ut på nätet inte får användas för ursprungsmärkning.

Flandern utgör en egen domän vad gäller handeln med EECS-ursprungsgarantier. Beslutet som nu tagits innebär att ursprungsgarantier som utfärdas för elproduktion som kan förbrukas före anslutningspunkten till koncessionspliktigt nät (så kallad on-site consumption), inte får användas för ursprungsmärkning.

Beslutet kommer med stor sannolikhet leda till att ansvarig myndighet i Flandern, VREG, blockerar vissa ursprungsgarantier som avser produktion från svenska anläggningar med mätpunkt i IKN-nät. Bestämmelsen kan också komma att gälla alla EECS-ursprungsgarantier utfärdade i Sverige. 

Det är ännu inte klart när den här importbegränsningen börjar gälla, eftersom bestämmelsen ännu inte vunnit laga kraft.

Mer information kommer.

Nyheter