Svenskproducerad biogas minskade utsläppen 2018

Användningen av biogas gick upp med 29 procent mellan 2017 och 2018. Trots att biogasproduktionen i Sverige var nästan oförändrad så steg användningen kraftigt på grund av en fördubblad import. Det visar Energimyndighetens rapport om produktion av biogas och användning av rötrester.

Produktionen av biogas i Sverige 2018 är i princip oförändrad mot 2017 och uppgår till strax över två terawattimmar. Under 2018 användes omkring 3,7 terawattimmar biogas i Sverige, att jämföra med cirka 2,9 terawattimmar 2017.

Fördubblad import av biogas

Trots oförändrad biogasproduktion 2018 fortsatte användningen att stiga kraftigt. Ökningen beror på en fördubblad import under året, varav två tredjedelar från Danmark. Den svenska biogasen används huvudsakligen till fordonsgas. Av importen användes omkring en tredjedel som fordonsgas, medan resten framförallt ersatte naturgasanvändning i industri och uppvärmning.

Näringsrik rötrest bidrog till minskat utsläpp

Vid svenska biogasanläggningar producerades under 2018 även 2,8 miljoner ton näringsrik rötrest där 86 procent (2,4 miljoner ton) användes som gödningsmedel i jordbruket. Det ersatte därmed stora mängder mineralgödsel, med minskade utsläpp som följd.

Biogas minskar utsläppen på flera sätt. Främst för att den ersätter fossila bränslen, men också för att biogödsel ersätter mineralgödsel i jordbruket. Utsläppen minskar också när stallgödsel rötas till biogas eftersom metanutsläpp från gödselhanteringen minskar, säger analytiker Johan Harrysson på Energimyndigheten.

Statistiken har tagits fram av Energigas Sverige i nära samarbete med Avfall Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund och Svenskt Vatten. Du hittar hela rapporten under Dokument.

Användning av svensk biogas

Tabellen nedan visar hur användningen av svenskproducerad biogas ser ut i Sverige 2018.

Område Användning (GWh) Fördelning (%) Förändring mot 2017 (%)
Uppgradering 1296 63 -1
Värme 401 20 4
El 43 2 -20
Industriell användning 52 3 7
Övrig användning 27 1 16
Fackling 211 10 3
Saknad data/Värmeförluster 14 1 -5
Summa 2044 100 0,2