Tävlingsvinnare underlättar planering av hållbara mobilitetstjänster

Mobility Observer är vinnare av en innovationstävling som ska hjälpa mobilitetsleverantörer och stadsplanerare i Sverige att få en bättre översikt över resmönster och befintlig infrastruktur.

3D modell Stockholm

Mobility Observer skapades av Tyler Wolf och Adam Ekberg och är ett sätt att visuellt analysera och identifiera möjligheter för hållbara mobilitetstjänster i Stockholms stad. Mobility Observer är ett webbaserat verktyg som kartlägger kvantitativ reseinformation vilket hjälper användare att snabbt identifiera områden som bör undersökas närmare.  

Med hjälp av karta och ett verktygsfält kan användaren ta del av en enkel och funktionell datavisualisering. De typer av data som ingår i prototypen är:

  • Parkeringsplatser
  • Busshållplatser
  • Cykeltrafikflöde
  • Fordonstrafikflöde  

Kartan kan exempelvis användas för att visuellt identifiera områden med hög eller låg aktivitet. Det finns även en 3D-funktion där högre staplar på kartan betyder högre trafikvolym av exempelvis cyklar eller andra fordon.  

Resultatet kommer att hjälpa både mobilitetsleverantörer och stadsplanerare att få en bättre överblick över resmönster och befintlig infrastruktur. Förutom Stockholm så planeras detta framöver användas också i Malmö, Linköping, Gävleborg och Uppsala.    

Mer om innovationstävlingen

Bakom tävlingen står Tillväxtverket i samarbete med Energimyndighetens initiativ A Challenge from Sweden och satsningen Sustainable Mobility Challenge. Tävlingen genomfördes med hjälp av Challengesgov.se - den nationella plattformen för öppen och datadriven innovation.  

Tävlingen var öppen mellan 25 januari och 15 februari 2019. Bidragen som lämnades in under denna period bedömdes av en oberoende jury, som även utsåg vinnaren Mobility Observer.