Tyck till om EU:s framtida ramprogram inom forskning och innovation

EU kommissionen förbereder för implementering av Horisont Europa, nästa ramprogram inom forskning och innovation. För programmet som är öppet för deltagare från hela världen föreslås en budget på 100 miljarder euro från 2021 till 2027.

En strategisk plan ska ta fram prioriteringar och vägleda arbetet för kommande arbetsprogram och utlysningar under de fyra första åren (2021–2024) av Horisont Europa. Ni har nu möjlighet att ge era synpunkter genom en enkät som är öppen för alla med intresse av framtida forsknings- och innovationsprioriteringar i EU. Resultatet kommer att användas till forma den strategiska planen. Enkäten stänger 8 september 2019.

I samband med att ni svarar på enkäten rekommenderas det att läsa Orientations towards the first Strategic Plan implementing the research and innovation framework programme Horizon Europe.

Ta också chansen att bidra i arbetet genom att delta i European Research and Innovation Days 24–26 September 2019 i Bryssel.

Mer information om konsultationen.