Underlag för tekniska justeringar av kvoter

Onsdag den 15 maj klockan 9.00 publicerar Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) underlag för tekniska justeringar av kvoter.

Energimyndigheten och NVE kommer att presentera underlag för tekniska justeringar av de svenska och norska kvoterna under marknadsseminariet för elcertifikat. Underlaget kommer att finnas tillgängligt på myndigheternas webbplats den 15 maj klockan 9.00. Energimyndigheten ska enligt uppdrag i regleringsbrev för år 2019 redovisa underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt. Underlaget ska redovisas till regeringen senast den 17 maj 2019. NVE planerar att skicka ut sitt förslag på tekniska justeringar på remiss under vecka 21.