Vi söker företag till vårt Indienprogram

Det är dags för nya företag ansöka till nästa omgång av programmet India Sweden Innovations Accelerator (ISIA). Programmet riktar sig till små och medelstora företag med ambitioner och resurser för internationell tillväxt. Företagets produkt eller tjänst ska vara energirelevant, skalbar och lanserad. Företagen ska ha tid och resurser att satsa på en ny, stor och snabbt växande marknad. Sista dag för intresseanmälan inför hösten är 30 augusti.

De företag som väljs ut får tillgång till stor erfarenhet, gedigen marknadskunskap och ett fantastiskt nätverk i Indien Sedan starten av programmet 2013, har drygt 40 företag deltagit i programmet med tre delegationsresor under 1,5 år vardera till Indien. Framgången är tydlig, över 50 samarbetsprojekt har blivit verklighet genom åren, inom områdena förnybar energi och energieffektivisering.  

– En del av förklaringen till framgången hittar vi i det mycket välfungerande samarbetet mellan de tre organisationerna Energimyndigheten, Business Sweden, och indiska Condeferation of Indian Industries, som har kontakter inom det indiska näringslivet över hela Indien. Vi arbetar tillsammans för att stötta de svenska företagen på plats i Indien, och även i Sverige, säger Ludvig Lindström, senior internationell affärsutvecklare på Energimyndigheten.  

De medverkande företagen får gratis tillgång till kompetens och nätverk och det finns möjlighet att ansöka om resebidrag. Samtidigt krävs en del i gengäld. Det som förväntar är att företagen är beredda att göra en långsiktig satsning och att sätta av ordentligt med tid. Är man redo att göra den investeringen så kommer ofta också resultaten det har visat sig att de företag som lägger mest tid också får de bästa resultaten.  

Bland företagen som medverkar i programmet sker mycket informationsutbyte. Företagen delar erfarenheter från tidigare delegationsresor och erfarenheter av export till andra länder med varandra, vilket leder till synergieffekter.  

– Indien är en intressant men också mycket utmanande marknad som kräver en långsiktig strategi och engagemang. Marknaden är komplex, med oberoende regioner och olika preferenser. Det finns ingen lösning som kommer att fungera överallt på den indiska marknaden, så du måste vara beredd att improvisera och optimera din lösning. Men när du har gjort det, är möjligheterna enorma, säger Pawan Tahlani, Senior Project Manager från Business Sweden i Indien.  

Ansökan för nya företag är öppen till 30 augusti. Intresseanmälningarna kommer att utvärderas tillsammans med Business Sweden och CII och senast i mitten av september kommer besked om vilka företag som antagits till programmet. Delegationsresan för hösten är planerad 6 till 13 november.