Vill du söka stöd för forskning och innovation inom hållbar mobilitet? Nu startar en ny internationell satsning

Formas, Energimyndigheten och Vinnova har tillsammans avsatt 34 miljoner kronor i den internationella utlysningen ”Urban Accessibility and Connectivity”. Nu kan aktörer verksamma i Sverige delta i internationella projekt. Utlysningen öppnas i december 2019/januari 2020.

Syftet med utlysningen är att bidra till hållbara urbana mobilitetslösningar som kan bidra till ökad tillgänglighet för alla. Alla projekt ska bestå av aktörskonstellationer med parter från minst tre av länderna som deltar i utlysningen. Involvering av slutanvändare uppmuntras i samtliga projekt. Utlysningen välkomnar sökande från akademi, kommuner, företag, civilsamhälle och andra intressenter att bygga internationella konsortier.Människor och elfordon i en hållbar stad

JPI Urban Europe

I anslutning till utlysningen hålls bland annat ett internationellt matchmaking-event i Washington. Mer information om utlysningen och kommande aktiviteter finns att läsa här.

Kontakt

Maria Alm, Energimyndigheten (nationell kontaktperson för utlysningen)
Telefon: 016-544 21 43

Annika Bergendahl, Vinnova
Telefon: 08-473 30 21

Björn Wallsten, Formas
Telefon: 08-775 41 22