Vill du söka stöd för forskning och innovation inom hållbar mobilitet? Nu startar en ny internationell satsning

Formas, Energimyndigheten och Vinnova har tillsammans avsatt 34 miljoner kronor i den internationella utlysningen ”Urban Accessibility and Connectivity”. Nu kan aktörer verksamma i Sverige delta i internationella projekt. Utlysningen öppnas i december 2019/januari 2020.

Syftet med utlysningen är att bidra till hållbara urbana mobilitetslösningar som kan bidra till ökad tillgänglighet för alla. Alla projekt ska bestå av aktörskonstellationer med parter från minst tre av länderna som deltar i utlysningen. Involvering av slutanvändare uppmuntras i samtliga projekt. Utlysningen välkomnar sökande från akademi, kommuner, företag, civilsamhälle och andra intressenter att bygga internationella konsortier.Människor och elfordon i en hållbar stad

JPI Urban Europe

 

Planerade event

8 januari, klockan 17:15-18:30, Linköping. För dig som är på plats: möte under Transportforum 2020 -  information med möjlighet att ställa frågor och diskutera projektidéer på Konsert & Kongress i Operetten. Programmet finns här

13 januari, klockan 16:00-18:30, Washington, Svenska Ambassaden. För dig som är på plats: internationell matchmaking i samband med Transport Research Board Annual Meeting. Läs mer här.

17 januari, klockan 09:30-13:00, Stockholm. Kom och träffa oss för ett information- och matchmaking event i Stockholm. Läs mer och anmäl dig här.

22 januari, klockan 12:45-14:30, i Zoom, Internationellt informationswebbinarium (på engelska). Läs mer och anmäl dig här.

27 januari, klockan 12:45-14:30, i Zoom, Internationellt matchmaking webbinarium. Ta chansen att hitta rätt projektpartner till ditt projekt och konsortium utanför Sverige. Läs mer och anmäl dig här.

Kontakt

Maria Alm, Energimyndigheten (nationell kontaktperson för utlysningen)
Telefon: 016-544 21 87

Annika Bergendahl, Vinnova
Telefon: 08-473 30 21

Björn Wallsten, Formas
Telefon: 08-775 41 22