Vinnare i innovationstävling förändrar vardagsresandet

Tre vinnare har utsetts i den globala innovationstävlingen Sustainable Mobility Challenge. Tävlingens målsättning har varit att hitta hållbara tjänster för vardagsresandet som är så pass attraktiva att behovet av att äga en egen bil minskar. Vinnarna är från tre olika länder och representerar lösningar som alla kan bidra till att driva utvecklingen i Sverige framåt.

Sustainable Mobility Challenge arrangeras av Energimyndigheten och är en av flera initiativ för att minska koldioxidutsläppen och bidra till att transportsektorn är fossilfri senast år 2045. 

– Vi är väldigt nöjda med det intresse som Sustainable Mobility Challenge har väckt och den bredd som funnits bland de lösningar som varit med och tävlat, säger Sandra Alfheim, projektledare på enheten hållbar transport på Energimyndigheten.  

De tre vinnarna i tävlingen är Iomob Technologies OU från Spanien, ÅF Infrastructure AB tillsammans med Benify från Sverige och Kyyti Group Oy från Finland. Totalt inkom bidrag från 15 olika länder. 

Iomob Technologies tillhandahåller en öppen plattform där olika städer kan koppla ihop system och erbjuda en enhetlig tjänst till resenärerna. ÅF Infrastructures lösning bygger på ett samarbete med Benify och hjälper arbetsgivare att motivera sina medarbetare till ett hållbart resande såväl i tjänsten som privat. Den tredje vinnaren, Kyyti Group, vänder sig till pendlare och arbetsgivare med en lösning som kopplar ihop hållbara resealternativ såsom bilpool, lånecyklar, samåkning och kollektivtrafik.

Den totala vinstsumman är 1,5 miljoner kronor och vinnarna introduceras dessutom till potentiella privata och offentliga köpare av hållbara mobilitetslösningar på den svenska marknaden.

– Vi har i vinnarna hittat tre lösningar som reducerar behovet av att äga en egen bil, minskar trängsel och bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Vi hoppas nu att de ska få ett fäste i Sverige och bidra till en fossilfri transportsektor, säger Peter Engdahl, enhetschef för enheten hållbar transport på Energimyndigheten.