Webbkurs för installatörer: Så kan du använda företagets energi smartare

Är du installatör? Nu har du möjlighet att gå en gratis webbkurs i energieffektivisering. Kursen lär ut hur installatörer kan agera för att kunderna ska kunna använda energi på ett smart och hållbart sätt.

Kursen är en bra möjlighet för dig att utbilda dig och medarbetarna i energifrågor när ni vill och var ni vill. Utbildningarna är interaktiva med filmade inslag, övningar och kompletterande texter. När utbildningen är avslutad har du fått:

  • konkreta energitips
  • förslag på genomförande
  • handfasta råd, både om vad man som anställd själv kan göra och hur företaget på ett övergripande plan kan arbeta för att minska energianvändningen.

Kursen passar både företag som är nybörjare och de som redan har kommit en bit på väg.

Utbildningen är producerad tillsammans med branschen:

– Den här kursen hjälper dig som installatör i kontakten med kunder och kan bidra till att ditt företag utvecklas till ett energitjänsteföretag på sikt. Vår branschs unika kunskaper om energieffektiva val är något som kunderna har stor nytta av när de ser över sin energianvändning, säger Hans Nyblom, affärsutvecklingsansvarig på Installatörsföretagen.

Sedan tidigare finns webbkurser för teknikföretag samt hotell och restauranger. Här är några kommentarer från våra tidigare kursdeltagare på kursen för teknikföretag:

Christoffer Ferm, kvalitetschef på R-man:

– Utbildningen upplevde jag som lätt att förstå och informativ. Min tanke är att använda materialet som hjälp för att starta upp ett mer aktivt arbete mot minskad resursförbrukning. Jag ser det som en del i rätt riktning för att vara attraktiv för både befintliga och nya kunder, samt framtida medarbetare på R-man.

Daniel Flodkvist, konstruktör/produktspecialist på Rehobot:

– Webbkursen är, trots sitt viktiga innehåll, lekfull och lättsam vilket gör att det blir lätt att komma igång. Den känns modern och pedagogisk samt ger en välkomnande introduktion till ett väldigt viktigt steg mot en energieffektivare värld.

Gå kursen.

Läs mer om kurserna.

Se en film om kursen:

Stöd för att energieffektivisera

Webbutbildningarna ingår i projektet Nätbaserat lärande och finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet. Genom programmet stöttar Energimyndigheten små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning, och stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi.
Inom programmet finns ett antal fler projekt läs mer på www.energimyndigheten.se/smf