Webbkurs för teknikföretag: Så kan du använda företagets energi smartare

Har du ett teknikföretag? Nu har du möjlighet att gå en gratis webbkurs i energieffektivisering och lära dig mer om hur du kan använda företagets energi på ett smartare sätt.

Kursen är en bra möjlighet för dig att utbilda dig och medarbetarna i energifrågor när ni vill och var ni vill. Utbildningarna är interaktiva med filmade inslag, övningar och kompletterande texter. När utbildningen är avslutad har du fått:

  • konkreta energitips
  • förslag på genomförande
  • handfasta råd, både om vad man som anställd själv kan göra och hur företaget på ett övergripande plan kan arbeta för att minska energianvändningen.

Kursen passar både företag som är nybörjare och de som redan har kommit en bit på väg.

– Med hjälp av utbildningen kan vi på Recotech öka kunskapen om energieffektivisering och få konkreta verktyg för hur vi kan använda energin på ett smartare sätt. Det handlar bland annat om enkla åtgärder som gör stor skillnad, säger Bo Martin Tell, vd på Recotech AB.

Utbildningen är producerad tillsammans med branschen:

– Genom att energieffektivisera kan företagen använda mindre energi och ändå få ut lika stor nytta, eller använda lika mycket energi som tidigare och få ut mer av den. Därför har den här utbildningen en viktig funktion för våra medlemmar, säger Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen.

Det finns sedan tidigare webbkurser för hotell och restauranger, där utbildningen har inspirerat till åtgärder:

– Vi har till exempel minskat våra kostnader genom att minska användningen av kemikalier i bubbelpoolerna och genom att köpa in begagnad datautrustning istället för helt ny. Vi har också börjat lyfta fram våra lånecyklar mer, vilket uppskattas av gästerna som reducerar sina kostnader för taxiresor, säger Lotta Boman, vd för Sigtunahöjden Hotell & Konferens och en av dem som genomfört hotell- och restaurangversionerna av kurserna.

Gå kursen.

Läs mer om kurserna.

Se en film om kursen:

Stöd för att energieffektivisera

Webbutbildningarna ingår i projektet Nätbaserat lärande och finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet. Genom programmet stöttar Energimyndigheten små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning, och stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi.
Inom programmet finns ett antal fler projekt läs mer på www.energimyndigheten.se/smf