2019 rekordår för svensk elproduktion

Elåret 2019 bjöd på flera rekord. Vindkraften producerade som aldrig förr, den totala elproduktionen är den högsta någonsin och elanvändningen minskade – vilket innebar att Sverige nettoexporterade rekordmycket el under 2019.

I Energimyndighetens preliminära årssammanställning finns flera elproduktionsrekord. Den totala elproduktionen för 2019 uppgick till 164,4 terawattimmar (TWh), vilket är en ökning med knappt 6 TWh jämfört med 2018.

Högsta nettoexporten av el hittills

Totalt nettoexporterade vi 26,2 TWh el förra året. Den stora nettoexporten berodde på den stora elproduktionen samtidigt som elanvändningen minskade. Den största delen exporterades till Finland. Totalt exporterade Sverige cirka 35,2 TWh och importerade cirka 9 TWh, mestadels från Norge.

– Elen vi exporterat producerades i huvudsak av vatten, vind och kärnkraft. Detta medför att vi kunnat tillföra el på europeiska elmarknaden som givit ett litet klimatavtryck, säger analytiker Camilla Dellby på Energimyndigheten.

Sveriges totala elanvändning (med förluster vid överföring) minskade med 3 TWh till 138,3 TWh. Det var i framförallt industrin och energisektorn elanvändningen sjönk.

Produktionsrekord för vindkraften

Även vindkraften slog produktionsrekord under 2019. Preliminär statistik visar att den producerade 19,9 TWh, vilket är en ökning med cirka 20 procent jämfört med 2018. Vindkraften stod för cirka 12 procent av den totala produktionen.

– Det blåste mycket under årets sista månader, vilket tillsammans med den fortsatta utbyggnaden av vindkraft bidrog till produktionsrekordet, säger Camilla Dellby.

Starkt år för vattenkraften och kärnkraften

Vattenkraft och kärnkraft stod tillsammans för 78 procent av den totala elproduktionen, 39 procent vardera. Vattenkraften ökade sin produktion något jämfört med året innan och producerade 64,6 TWh. Kärnkraften producerade 64,3 TWh under året. Kärnkraften producerade något mindre främst beroende på att Ringhals 2 trappade ner sin produktion under slutet av året för att sedan tas helt ur drift vid årets slut.

Konventionell värmekraft ökade

Elproduktionen från konventionell värmekraft blev 15,6 TWh vilket var ca 0,5 TWh mer än året innan och motsvarade cirka 10 procent av den totala elproduktionen under 2019.

Statistiken i sin helhet hittar du under Mer information.

Andel av elproduktionen 2019.jpg

Notering: Solelproduktionen är fortsatt en väldigt liten del av totala elproduktion och ingår inte i denna undersökning.

Kontakt

Camilla Dellby, Energimyndigheten, telefon 016-544 21 16

Mattias Arvidsson, SCB, telefon 010-479 66 83

Nyheter