5 miljoner kronor i stöd till energilagring i salt

Energimyndigheten har beviljat SaltX Technology AB 5 miljoner kronor i stöd för att genomföra ett testprojekt för ett storskaligt och unikt energilagringssystem baserat på salt.

Energilagring är en viktig pusselbit i omställningen från fossil energi till förnybar energi. Med en effektiv energilagring kan energi från till exempel vind eller sol lagras vid överskott för att användas vid behov, samt att hjälpa till att balansera elsystemet.

SaltX energilagringskoncept har stor potential och huvudmålet för projektet är att under två år utveckla och verifiera prestanda på ett storskaligt energilagringssystem.

– SaltX Technologys lösning för energlagring har potential att bidra till omställningen av energisystemet genom att lagra förnybar energi och balansera elsystemet. Idén med att lagra värme med låga värmeförluster och kunna ta ut den vid hög temperatur har många användningsområden, säger Klara Helstad, chef enheten hållbar industri vid Energimyndigheten.

– Energimyndighetens fortsatta stöd till SaltX är mycket värdefullt finansiellt men också bevis på det strategiskt viktiga behovet av storskaligt energilager i framtiden, säger Carl-Johan Linér, VD på SaltX Technology.

Så fungerar tekniken

Energin som lagras är högtempererad värme och det möjliggörs genom ett patenterat nanocoatat salt. Genom att värma upp saltet så avdunstar vatten och saltet torkar. Det torkade saltet är då laddat, och behålls saltet torrt bevaras energin. När behov av energi finns, tillförs vattenånga till saltet och 450-gradig vattenånga frigörs. Ångan kan sedan användas till fjärrvärmenät, industriell process eller omvandlas till elektricitet.  Komponenterna i energilagret som möjliggör detta är nanocoatat salt, laddningsreaktor, urladdningsreaktor och lagringsenheter för saltet.    

Om programmet Pilot och demonstration

Programmet riktar sig till företag som har produkter och tjänster i behov av att testas i pilot- och demonstrationsprojekt. Projekten tar sikte på omställning av energisystemen och utmaningar i samhället såsom industrin, transport, bioenergi, el-området och bebyggelsen. Även systemdemonstrationer som inkluderar till exempel ekonomiska, infrastrukturella, regelverksmässiga och politiska förutsättningar kan få stöd.

Kontaktpersoner

Fredrik Backman, Energimyndigheten
016-544 24 52

Carl-Johan Linér, SaltX Technology
0705 - 32 08 08

Nyheter