Anmälan till webbinarium om affärsmöjligheter i södra Kina

Energimyndigheten, Business Sweden och Urban Tech Sweden på Teknikföretagen bjuder in till ett webbinarium om att hitta de rätta affärsrelationerna och lokala investerare i området Greater Bay Area. Webbinariet riktar sig till svenska aktörer med erbjudanden inom grön teknik. Välkommen på webbinariet, 24 september klockan 10.30.


Hong Kong, Kina. Bild:Pixabay

Greater Bay Area är en region som omfattar Hongkong, Shenzhen och städer i Guangdong-provinsen med en befolkning på 70 miljoner. Befolkningstillväxten, bebyggelse av nya fastigheter och omställning av befintliga fastigheter driver behovet för hållbara lösningar inom fastighetsutveckling och bostäder. Stora investeringar görs i smarta städer och allt större vikt läggs på hållbarhet för att möta växande utmaningar.  

Den 24 september klockan 10.30 bjuder vi in till ett webbinarium där vi berättar mer om marknaden och affärsmöjligheter i Kina.  I dialoger med lokala fastighetsutvecklare har det framkommit att det finns stort intresse av både kunskapsöverföring och tekniska lösningar från Sverige. Det gäller framförallt inom fyra huvudområden: Energisystem, Vattenrening, Avfallshantering och Resurseffektiva byggnader.  

På webbinariet kommer även Sino Group att delta i rollen som en framtida investerare. Sino Group är en ledande fastighetsutvecklare i Hong Kong och södra Kina som är aktiva inom kommersiella fastigheter såsom detaljhandel, kontor och hotell, samt bostäder. Bolaget både utvecklar och förvaltar fastigheter, så långsiktighet och hållbarhet ett av deras nyckelord. De har en labmiljö, Sino Inno Lab, där olika innovationer och tekniker testas med mål att kunna integreras i deras nuvarande och framtida fastighetsbestånd.

Webbinariumet kommer att hållas på engelska.

 

Nyheter