Annullering av 41,9 miljoner elcertifikat

Den 1 april annullerades totalt 41 925 583 elcertifikat för 2019 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden.

För el producerad under 2019 utfärdades det totalt 37,9 miljoner elcertifikat i Norge och Sverige. Det innebär att den gemensamma elcertifikatreserven minskade med 4 miljoner elcertifikat till totalt minus 1,9 miljoner elcertifikat. Det negativa resultatet är för beräkningsåret 2019, men eftersom det har utfärdats elcertifikat för januari och februari 2020 så finns det fortfarande omsättningsbara elcertifikat på marknaden.

27,9 miljoner elcertifikat annullerades i Sverige

Sveriges kvotpliktiga elanvändning för 2019 blev 91,5 TWh vilket motsvarar en kvotplikt på 27 895 434 elcertifikat. Av dessa annullerades 99,9 procent, det vill säga 27 891 879 elcertifikat.

14,0 miljoner elcertifikat annullerades i Norge

I Norge annullerades 14 033 704 elcertifikat. Mer om annulleringen i Norge.

Om kvotplikt

Elleverantörer och vissa elanvändare är kvotpliktiga och därmed skyldiga att inneha elcertifikat motsvarande en viss andel av den el de säljer eller använder. Varje år deklarerar de kvotpliktiga hur mycket el de fakturerat sina kunder respektive hur mycket de använt under föregående år. Den 1 april annullerades elcertifikat utifrån inlämnade deklarationer.

De som inte har annullerat elcertifikat ska betala en kvotpliktsavgift på 122 kr per elcertifikat som inte har annullerats. Kvotpliktsavgiften har beräknats genom att det genomsnittliga priset på elcertifikat under perioden 1 april 2019 till och med 31 mars 2020 multiplicerats med 1,5. Det genomsnittliga priset var 81,85kr och i det priset ingår även de överlåtelser som har skett på den gemensamma elcertifikatmarknaden med Norge.

Mer information om annulleringen publiceras den 15 april

Ytterligare information och analys av annulleringen kommer att publiceras i ett pressmeddelande onsdag den 15 april klockan 12, om inget annat meddelas.