Behov av förändringar i solcellsstödet på grund av covid-19

Slutdatum för solcellsstödet behöver skjutas upp och tydligare signaler behövs om stödets avslut. Det konstaterar Energimyndigheten som nu lämnat in en hemställan till regeringen om behov av förändringar i stödet.

Energimyndigheten konstaterar att en följd av den rådande Covid-19-pandemin är att det blir vissa förseningar i installationen av solceller och energilager som nu är planerade eller på gång. Eftersom den sista dagen att slutföra installationen för den som får solcells- eller energilagerstöd är 31 december 2020 kan det innebära att de privatpersoner eller företag som sökt solcells- eller energilagerstöd riskerar att inte bli färdiga med installationen i tid för att man ska kunna begära ut sin utbetalning.

Energimyndigheten har därför nu skickat in en hemställan till Infrastrukturdepartementet att den sista dagen att färdigställa anläggningen som anges i förordningarna om stöd till solceller och energilager bör flyttas fram 6 månader. Det skulle göra att fler hinner slutföra sina installationer i tid för att få ut det stöd som de fått beviljat.

– Det är viktigt att de som planerar att installera solceller eller energilager faktiskt vågar genomföra installationen som de fått stöd för, man ska kunna känna en trygghet att trots de förseningar som kan bli på grund av den rådande pandemin så kommer man att kunna genomföra installationen i tid, säger Susanne Karlsson, enhetschef Hållbar el på Energimyndigheten.

Detta innebär dock inte att Energimyndigheten föreslår att solcellsstödet eller energilagerstödet ska utökas eller förlängas för nya ansökningar in på 2021. Framför allt för solcellsstödet är köerna långa, och det är de anläggningar där man redan fått stöd beviljat, eller de som redan idag står i kö för solcellsstödet som kommer att behöva denna möjlighet att skjuta fram slutdatum. Regeringen har sedan tidigare aviserat att man planerar att införa ett grönt avdrag 2021 som kommer att kunna ersätta solcells- och energilagerstödet.

– De företag som är verksamma på den här marknaden, liksom privatpersoner och företag som funderar på att söka stöd, behöver få tydliga signaler nu om vad man kan vänta sig angående solcells- och energilagerstöden, säger Susanne Karlsson.

För energilagerstödet finns det ännu pengar att söka men söker du solcellsstöd idag är det inte sannolikt att du kan ta del av stödet eftersom det är många som redan sökt stödet.

Nyheter