Bidra till internationell undersökning om digitalisering och elmotorsystem i industrin

EMSA (Electric Motor System Annex) inbjuder tillverkare och användare av elmotordrivna system i industrin att bidra till en enkätundersökning om potentialen för digitalisering inom området. Undersökningen pågår fram till den 14 juli.

Enkätundersökningen är en del av en studie om den potentiella effekten av digital teknik på elförbrukningen av elmotorsystem i industriföretag. Studien görs inom projektet ”Ny industriell utveckling och digitalisering i motorsystem”, som är en del av EMSA (Electric Motor System Annex) i IEA:s samarbetsprogram 4E (Energy Efficient End-user Equipment). Arbetet i projektet är ett samarbete mellan Österrike, Nederländerna och Sverige.

Projektets syfte är att undersöka vilken potential digitalisering har på energieffektivisering, främst inom elmotorsystem.

Med hjälp av enkätsvaren är målet att identifiera hinder inom industrin och att pågående digitalisering inom industrin kan standardiseras, vara säker (cybersäkerhet), leda till ökad energieffektivisering samt ge enklare drift och underhåll. Ett delmål är att undersöka om det finns behov av styrmedel, på nationell eller internationell nivå, för att snabbare nå huvudmålen.
Deltagarna i undersökningen får tillgång till den sammanfattande rapporten om undersökningen under hösten 2020.

Till enkäten.