Bli Sveriges nästa Champion på innovation

Är du vår nästa mästare på innovation? Då kan du få representera Sverige internationellt. Årets ansökningsperiod till Champion-programmet inom Mission Innovation har öppnat.

Under klimatmötet i Paris 2015 gick 22 länder samman med målet att kraftigt öka innovationstakten. Ett av verktygen för att nå målet är att samarbeta och sprida goda exempel. Champion-programmet är ett sådant verktyg där forskare och innovatörer som gjort genombrott snabbt kan skala upp omställningen till hållbar energi.

Fler kvinnor behövs för omställningen

Champion-programmet är en plattform för spridning av hållbara innovationer som kan bidra till att skynda på omställningen. Inom programmet finns ett stort nätverk och möjlighet till internationella kontakter. Förra året fanns bara en kvinna bland de 19 Champions som utsågs. Jämställdhet är en viktig del för en effektiv och rättvis omställning.

– Svenska innovationer står sig väl i internationella sammanhang. Detta året hoppas vi få in fler kandidater från Sverige till Champion programmet, både kvinnor och män, säger Josephine Bahr Ljungdell, direktör för internationella frågor på Energimyndigheten.

Ansökan sker i två steg

Ansökan till Champion-programmet sker i två steg:

  • Registrera dig för att kunna delta, senast 18 mars
  • Skicka in din ansökan senast 1 april

Mellan 6 till 27 april kommer ansökningarna att granskas och få återkoppling av den utsedda juryn.

Det svenska bidraget som utses kommer att få delta på nästa Mission Innovations Ministerial-evenemang i juni i år. Det bidrag som blir utvalt kommer att exponeras inom Mission Innovation och i deras kommunikationskanaler.

Inspireras av Azelio – Sveriges Champion 2019

Förra året utsågs Jonas Eklind, VD på företaget Azelio som Champion.

– Utmärkelsen Mission Innovation Champion har inneburit positiv uppmärksamhet. Min ambition är att jobba med teknologi för att förbättra nuvarande situationen och framtiden för människor och för miljön. Att bli erkänd av ett stort globalt initiativ som Mission Innovation är förenat med stor stolthet och har skapat en plattform för uppmärksamhet att nå ut till fler, tillsammans med en bra sak.

Azelio utvecklar ett system som lagrar energi i form av värme i aluminium från exempelvis sol och vind. Värmen omvandlas sedan till elektricitet när det behövs – inte bara när solen lyser eller vinden blåser.

Lösningen kan användas av till exempel ett samhälle eller en verksamhet som saknar fast anslutning till ett elnät. Det finns idag uppskattningsvis cirka 1,2 miljarder människor som på ett eller annat sätt saknar anslutning till elnät. De får sin elektricitet genom dieselgeneratorer.

Om Mission Innovation

Medlemmarna har åtagit sig att fördubbla investeringarna till forskning och innovation inom hållbar energi inom fem år. Syftet är att kraftigt öka innovationstakten. Förutom finansiering finns ytterligare verktyg så som att skapa samarbete och spridning av goda exempel. Champion programmet är ett sådant verktyg. Forskare och/eller innovatörer som gjort genombrott som kan snabba på och skala upp omställningen till hållbar energi kan söka till programmet.