Blixt får stöd för brytare som möjliggör det uppkopplade hemmet

Energimyndigheten har beviljat Blixt 11,5 miljoner kronor i stöd för att demonstrera en digital elbrytare för bostäder. Brytaren möjliggör att automatiskt styra, övervaka och automatisera fastigheters energisystem.   

– Digitalisering av elnäten är en absolut nödvändighet för att ställa om energisystemet. Vi har redan ett bekräftat intresse från marknaden för våra digitala smartare brytare och tack vare Energimyndigheten kan vi nu dra igång projektet med piloter och få ut produkterna på marknaden, säger Charlotta Holmquist, grundare och styrelseordförande på Blixt.


Foto: Fr v Trued Holmquist, Jan Johansson, Jens Peter Schroer och Charlotta Holmquist, Blixt

Många av lösningarna som krävs för omställningen finns redan idag men de behöver demonstreras i relevant miljö för att de ska kunna komma ut på marknaden och implementeras i energisystemet. Blixts digitala brytare är en sådan lösning.  

I projektet kommer Blixt att utveckla och demonstrera den digitala brytaren Blixt Breaker tillsammans med partners för att få återkoppling och identifiera förbättringar med prototypen inför en slutgiltig design och kommersialisering av brytaren.

Genom att skapa bättre förutsättningar för automatiserad styrning av fastigheters energisystem möjliggörs nya energitjänster och nya affärsmodeller. Detta kan bidra till att både hantera lokala kapacitetsutmaningar i elnätet liksom att effektivare nyttiggöra elproduktionen i ett elsystem med förnybara energikällor.

– Denna lösning bidrar till ett resurseffektivt användande av elnätet genom att den tillåter ett flexibelt användande av energi. Den automatiserade styrningen ser vi som en nyckel för att hjälpa användarna att ändra eller anpassa sin elanvändning på ett hållbart sätt, säger Carolina Ahlqvist forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Om Blixt Tech AB

Det svenska bolaget Blixt har siktet inställt på att uppgradera det konventionella proppskåpet, med hjälp av en uppkopplad brytare som bygger på elektronik och monteras ovanpå den mekaniska. Utöver tusen gånger snabbare brytning tillför Blixts digitala elbrytare nya funktioner som mätning, analys och styrning av ström vilket inte är möjligt med dagens konventionella mekaniska brytare.

Just nu förbereder Blixt lanseringen av sina första tekniska prover under det tredje kvartalet 2020. Den långsiktiga affärsplanen är att man ska sälja till stora samarbetspartners som befintliga tillverkare av strömbrytare och energibolag.

Om Programmet Pilot och demonstration

Programmet riktar sig till företag som har produkter och tjänster i behov av att testas i pilot- och demonstrationsprojekt. Projekten tar sikte på omställning av energisystemen och utmaningar i samhället såsom industrin, transport, bioenergi, el-området och bebyggelsen. Även systemdemonstrationer som inkluderar till exempel ekonomiska, infrastrukturella, regelverksmässiga och politiska förutsättningar kan få stöd.

Nyheter