Den svensk-norska årsrapporten för elcertifikatmarknaden översatt till engelska

Idag publicerar Energimyndigheten årsrapporten för elcertifikatmarknaden 2019 översatt till engelska.

I början av juni publicerades årsrapporten för den svensk-norska elcertifikatmarknaden 2019. Rapporten, som presenterades under ett webbaserat marknadsseminarium den 11 juni, innehåller framförallt statistik från det gångna året. Nu har årsrapporten översatts till engelska.

Ni hittar både den svenska och den engelska versionen av årsrapporten på vår sida för marknadsstatistik.