Elavbrott - vad gör jag nu?

Är du beredd på ett längre elavbrott under vintern? Det vi tar för givet som värme, vatten från kranen och mat blir plötsligt en utmaning. Du ansvarar själv för att klara ett längre elavbrott hemma. Vi ger dig tips och råd på hur du kan förbereda dig innan ett längre el- och värmeavbrott så att du slipper drabbas onödigt mycket om det händer.

Längre el- och värmeavbrott är ovanliga i Sverige men de kan ändå inträffa när som helst. Det blir extra besvärligt på vintern när det är kallt och mörkt ute. Alla måste vara förberedda på att kunna hantera konsekvenser av ett elavbrott, oavsett hur och var du bor.

– När du har en plan för hur du ska agera vid ett längre el- och värmeavbrott blir situationen enklare att hantera om det sker säger Royne Malmström, handläggare på enheten för Trygg energiförsörjning på Energimyndigheten.

Vilken förberedelsenivå du lägger dig på bestämmer du själv, du bör dock planera för att avbrottet kan pågå i flera dygn. När du kartlagt vilka behov du har kan du påverka vilka lösningar som passar dig.

– Vi har sammanställt flera enkla tips, råd och en checklista på saker som är bra att ha hemma. Mycket handlar om också mental förberedelse, har du tillräcklig kunskap tar du också bättre beslut i pressade situationer, säger Royne Malmström.

www.energimyndigheten.se/elavbrott kan du läsa om:

  • 6 tips – så bor du kvar vid ett längre elavbrott
  • Inget vatten i kranen – så förbereder du dig
  • 5 tips – så håller du dig varm hemma
  • Laga mat utan el – så gör du det säkert
  • Quiz: Testa dig – är du tillräckligt förberedd?

Frågor och svar

Varför informerar vi om elavbrott?

Energimyndigheten har i uppdrag att verka för försörjningstrygghet och ett energisystem som är hållbart och kostnadseffektivt med en låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. Vi ska även utveckla och samordna samhällets krisberedskap inom energiområdet, bedriva omvärldsbevakning och analys samt stödja andra myndigheter med expertkunskap inom området.

Vad är syftet med informationen om elavbrott?

Ett av Energimyndighetens uppdrag inom trygg energiförsörjning handlar om att ge dig som medborgare en samlad och lättillgänglig information om ditt eget ansvar för krisberedskap. Till exempel om ett längre och omfattande elavbrott sker. Vi ger tips och råd om vad du kan göra för att förebygga och lindra konsekvenser som ett längre elavbrott innebär.

Varför går vi ut med information om elavbrott nu?

Vi informerar om elavbrott just nu av flera anledningar.  

El- och värmeavbrott kan inträffa när som helst och kan pågå under en längre tid. Nu är det vinter vilket innebär att det är det kallt och mörkt i Sverige. Ett el- och värmeavbrott blir då extra besvärligt. Vi kommer kontinuerligt lyfta information om elavbrott under årets kalla månader.

Under 2020 pågår en totalförsvarsövning i Sverige (TFÖ 2020). Syftet med övningen är att öka Sveriges motståndskraft, vilket också handlar om den egna krisberedskapen i alla svenska hushåll.