Elstatistik för april månad publicerad

Nu har statistik för april månad släppts för elproduktion, elanvändningen, export och import av el. Tyvärr råkade ett fel komma med i mars månads publicering och därför är den nu reviderad.

Sverige fortsatte att producera mer el än vi förbrukade under april månad med stor andel vindkraft. Detta medförde en fortsatt stor export. Elanvändningen låg på samma nivåer som för april månad förra året. Man kan dock se en nedgång inom industrin av elanvändningen jämfört med april månad 2019. Detta syns i de flesta industribranscherna som presenteras i tabellen ”Industrins användning månadsvis” på statistikens webbplats.

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges officiella energistatistik och har gett SCB i uppdrag att ta fram elstatistik för varje månad. 

Elstatistiken hittar du här (SCB:s webbplats).