Energiläget 2020 - en samlad bild på energiområdet i Sverige

Nu kan du läsa Energiläget 2020 – Energimyndighetens populära publikation och statistiksamling som ger en samlad bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Energiläget 2020 innehåller även ett avsnitt om energiläget i världen med statistik över bland annat global energitillförsel och energianvändning.

Energiläget 2020 innehåller statistik och analyser om användning och tillförsel av energi, energipriser och energimarknader, liksom aktuell energi- och klimatpolitik. Statistiken sträcker sig i de flesta fall tillbaka till 1970, vilket gör det möjligt att följa Sveriges utveckling inom olika områden och sektorer över tid.

Merparten av statistiken som presenteras i Energiläget 2020 baseras på Energimyndighetens energibalanser som sträcker sig till och med 2018. Annan övrig statistik, till exempel prisstatistik, redovisas till och med 2019. Publikationen inkluderar aktuella händelser på energiområdet fram till och med hösten 2019. Observera att de stora förändringar som skett i omvärlden under början av 2020 inte inkluderas här.  

Energiläget i siffror

Som komplement till publikationen Energiläget 2020 finns Energiläget i siffror 2020, som är ett statistikunderlag i excelformat. I dokumentet finns den rådata som använts som underlag till Energiläget.