Energimyndigheten och NVE bjuder in till ett webbaserat marknadsseminarium om elcertifikat

Torsdag den 11 juni klockan 12.30–14.30 bjuder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten in till marknadsseminarium om elcertifikat. På grund av Covid-19 kommer seminariet arrangeras som ett kortare webbseminarium.

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatmarknaden. Som ett led i arbetet arrangeras ett svensk-norskt elcertifikatseminarium den 11 juni klockan 12.30–14.30. Representanter från båda myndigheterna samt andra aktuella aktörer på elcertifikatmarknaden kommer att hålla presentationer under webbseminariet. Följande ämnen kommer tas upp under seminariet:

  • Årsrapport 2019
  • Status elcertifikatmarknaden
  • Tekniska justeringar
  • Status kontrollstation 2019 – Promemoria och remissvar

Praktisk information

Anmälan sker senast den 8 juni på denna sida, där hittar ni även annan praktisk information.

Kostnad: Gratis

Tid: 11 juni, klockan 12.30–14.30

Plats: Webbseminarium

Program: Detaljerat program publiceras på NVEs och Energimyndighetens hemsida vid ett senare tillfälle.