Tillsyn och föreskrifter på remiss inom ramen för NIS

Under våren har Energimyndigheten påbörjat tillsyn av anmälningar från aktörer i energisektorn under lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Inom ramen för samma lag har Energimyndigheten också tagit fram förslag på nya föreskrifter som är ute på remiss.

Under våren påbörjade Energimyndigheten tillsyn av anmälningar från aktörer i energisektorn under lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster, den s.k. ”NIS-lagen”. Syftet med denna fas av tillsynen är att säkerställa att rätt leverantörer har anmält sig. Det ger Energimyndigheten en bra grund för nästa fas av tillsynen som gäller informationssäkerhet.

Förslag till nya föreskrifter och råd på remiss

Energimyndigheten har även skickat ut förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om riskanalys och säkerhetsåtgärder för energisektorn på remiss.  Dessa föreskrifter ska komplettera de föreskrifter som MSB redan har tagit fram, och förtydliga de direktiv som finns i NIS-lagen och dess förordning.

I föreskrifterna hanteras riskanalyser och åtgärdshantering, och vi anger även ett antal informationssäkerhetskrav. Mer information om detta arbete finns på vår webbplats.

Kontakt

För frågor eller kommentarer om detta arbete, vänligen kontakta nisti...@energimyndigheten.se