Energimyndighetens utlysningar flyttar över till funktionen Mina sidor

Energimyndigheten förbättrar ansökningsverktygen och går över till Mina Sidor. I det nya verktyget får du som söker stöd, inom finansiering av forskning, mer transparens och en effektivare kommunikation med Energimyndigheten.

Under 2021 fasar vi successivt in Mina sidor för att hantera ansökningar till våra utlysningar. I det nya verktyget, som är mer användarvänligt, kommer sökande att få bättre stöd kring hur ansökan ska fyllas i. 

I april 2021 kommer vi börja med två utlysningar som kommer att få skicka in sina ansökningar i Mina Sidor istället för i e-kanalen. De två första utlysningarna som skickas in i Mina sidor är en utlysning inom EELYS och Industriklivets utlysning för forskningsprojekt. Mer information om dessa kommer att finnas på energimyndigheten.se efter årsskiftet.

Övriga utlysningar och projekt kommer att fortsätta hanteras i e-kanalen precis som tidigare. Under hösten kommer sedan fler nya utlysningar att hanteras i Mina Sidor. Under 2022 är planen att lämna e-kanalen helt och att Mina Sidor används för alla ansökningar om stöd till forskning och innovation.