Forskning på värmepumps- och kylteknik - en viktig del av energiomställningen

Energimyndigheten har stöttat forskning på värmepumps- och kylteknik sedan 1970-talet. Forskningen har lett till flera konkreta och positiva effekter i samhället. Det visar en utvärdering som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort på uppdrag av Energimyndigheten.

Värmepump på tak

Värmepumpsteknik har sedan 1970-talets oljekris spelat en viktig roll i omställningen av det svenska energisystemet. Värmepumpstekniska lösningar levererar mer värme per capita i Sverige än i något annat land och ungefär hälften av alla svenska småhus har en värmepump installerad. Sverige har även världens största och Europas första värmepumpsinstallation i fjärrvärmesystem i Stockholm.

Energimyndighetens finansiering av forskning på värmepumps- och kylteknik har pågått under många år inom forsknings- och innovationsprogrammen Effsys (Effektivare kyl- och värmepumpssystem). En av programmens viktigaste funktioner är att vara en oberoende och branschsamlande plattform för forsknings- och innovationssamarbete mellan näringsliv, akademi, forskningsinstitut och offentlig sektor.

− Energimyndigheten har spelat en viktig roll som långsiktig finansiär av programmen. Ett sånt här långsiktigt samarbete är unikt i ett internationellt perspektiv och har gett den svenska marknaden och branschen en tydlig konkurrensfördel jämfört med andra europeiska länder, säger Sofia Andersson, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

− Effsys har även stärkt Sveriges samarbete i IEA Heat Pump Technologies Program, som är ett internationellt tekniksamarbete inom värmepumps- och kylteknik. Det har bidragit till att Sverige har en ledande roll på värmepumps- och kylområdet vad gäller forskning och innovation, även genom RISE som koordinerar det internationella IEA Heat Pump Center, säger Emina Pasic, Sveriges IEA HPT Executive Committee delegat och Program Manager på Energimyndigheten.

Effekter på marknaden

En utvärderingsrapport som tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet under 2019 visar att Effsys-programmen bidragit med flera positiva effekter i det svenska samhället. Några effekter som lyfts i rapporten är:

Effektivare oc