Fortfarande möjligt att söka stöd för anpassningar av cybersäkerhet

Fram till den 21 september kan företag inom energisektorn söka finansiellt stöd för cybersäkerhetsanpassningar, genom CEF Fonden 2020. Stödet ges till de aktörer som träffas av lagen om informationssäkerhet.

Svenska ansökningar för utlysningen om cybersäkerhetsanpassningar samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Energimyndigheten bistår ansökningar från energisektorn.

Följande aktörer som berörs av lagen om informationssäkerhet kan söka finansiering:

  • Leverantörer av samhällsviktiga tjänster.
  • Behöriga myndigheter och nationella kontaktpunkter.

Detaljerad information om vem som kan söka under vilka målsättningar finns på INEA:s utlysningssida. Finansiering kan bland annat sökas för:

  • NIS-leverantörer som vill sätta upp eller förbättra rutiner för att möta informationssäkerhetskrav eller incidentrapporteringskrav. Det kan exempelvis röra sig om att arbeta med riskanalyser, övningar eller utbildningar.

  • Att sätta upp ett informationsdelningsnätverk, ett såkallat ISAC (Information Sharing and Analysis Centre), mellan aktörer i sin sektor och som har i syfte att dela information bland annat om cyberhot, utmaningar, goda exempel.

Läs mer om kriterier och ansökan på MSB:s webbplats. 

Till utlysningssida för INEA på EU-kommissionens webbplats.

Vad är NIS?

NIS-direktivet genomfördes i Sverige 2018 och ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor.

Frågor och svar om NIS