Hur påverkas energimarknaderna av covid-19?

Energimyndigheten bedömer i dag att tillgången på energi är god, både på en global och nationell nivå, att Covid-19:s påverkan på försörjningen av energigaser och värme/kyla är låg, men att det finns en viss påverkan på drivmedelssektorn på grund av minskad efterfrågan på bensin.

Energimyndigheten bedriver kontinuerligt en aktiv omvärlds- och marknadsbevakning av de nationella och internationella energimarknaderna. Utifrån den rådande globala utmaningen med anledning av coronaviruset har myndigheten intensifierat samverkan och bevakningen och publicerar regelbundet analyser över marknaderna för drivmedel, energigaser, värme- och kylaförsörjningen, samt elmarknaden.

Aktuell tillgång på energi