Inför den fjärde handelsperioden i EU ETS

Den 1 januari 2021 inleds den fjärde handelsperioden inom EU:s utsläppshandelssystem som sträcker sig fram till 2030. För dig som handlar med utsläppsrätter innebär detta ett par viktiga ändringar.

Det nuvarande systemet med kontoombud kommer att ersättas i samband med övergången till den fjärde handelsperioden. Ändringen innebär direkt påverkan på konton vars ombud idag är uppdelade mellan rollerna ’behörigt ombud’ och ’extra behörigt ombud’. De nya ombudsroller träder i kraft vid årsskiftet.

Utsläppsrätter som utfärdas från den 1 januari 2021 kommer att tillhöra den fjärde handelsperioden och kan inte användas vid överlämnandet av 2020 års utsläpp. I unionsregistret kommer utsläppsenheter som hör till olika handelsperioder att särskiljas.


Internationella krediter kommer att avskaffas, vilket innebär att utrymmet för inväxling av dessa kommer att försvinna när den fjärde handelsperioden tar vid.

Här hittar du mer information inför den fjärde handelsperioden.