Information inför fullgörande för året 2020

Den 30 april 2021 är sista dag för verksamhetsutövarna att överlämna utsläppsrätter motsvarande 2020-års utsläpp. Fullgörandet blir det sista i handelsperioden 2013-2020 innan vi går in i nästa handelsperiod.

 

 

Enligt den reviderade EU ETS-förordningen kan endast enheter utfärdade 2020 eller tidigare användas för fullgörandet för 2020-års utsläpp. Detta innebär att utsläppsrätter tilldelade under 2021 inte kan användas vid fullgörandet den 30 april 2021. Utsläppsrätter utfärdade 2021 kan endast användas för handelsperioden 2021-2030.

Fasta anläggningar kan överlämna flygets utsläppsrätter (EUAA) för sina utsläpp från 2021 och framåt.

Den reviderade EU ETS-förordningen i fulltext finns att ladda ner på Kommissionens webbplats.

Den reviderade Registerförordningen i fulltext finns att ladda ner på Kommissionens webbplats.