Information om annullering av elcertifikat för 2019

Den 1 april 2020 annulleras elcertifikat för 2019. Energimyndigheten och NVE publicerar var sitt pressmeddelande klockan 16.00 samma dag, och redogör för resultatet av årets annullering.

Den 15 april 2020 kommer Energimyndigheten och NVE att publicera mer detaljerad information och analyser knutet till annulleringen.

Kort tid efter att annulleringen är genomförd och pressmeddelandet är publicerat (den 1 april klockan 16.00), kommer statistiken att vara tillgänglig i Cesar och Statnetts kontoföringssystem NECS.


Du kan prenumerera på nyheter om elcertifikat genom att registrera dig här.